سمعک نامریی CIC

سمعک نامریی CIC

مخفف Complet in Canal  و از دسته سمعکهای داخل گوش است.

مقداری از سمعکهای IIC  بزرگتر  می باشد . پس از قالبگیری و ساخت , جهت نصب در گوش و تنظیمات اقدام میشود.  .

سمعک نامریی CIC در قسمت ابتدایی و غضروفی کانال گوش قرار میگیرد .به دلیل تماس مستقیم با جرم و عرق داخل گوش , رسیک خرابی بیشتری نسبت به مدلهای پشت گوشی دارد .

برای استفاده از این سمعک باید از سن و شکل و وضعیت کانال و میزان و نوع کم شنوایی , مناسب باشد. .

 

سمعک نامریی CIC

سمعک نامریی CIC در مواردی مانند وجود ترشحات چرکی و یا ترشح جرم زیاد گوش پیشنهاد نمیشود .

این سمعکها  در افراد مسن و کم توان حرکتی و یا آنانکه مشکل بینایی دارند نیز این نوع  سمعکها توصیه نمیشود .

هرچقدر طول و قطر کانال گوش فرد بیشتر باشد , این نوع سمعکها عمقی تر ساخته شده و  نامریی تر خواهد بود .

بدلیل سایز کوچک سمعک نامریی CIC , از  باطری کوچکتری نسبت به سمعکهای پشت گوشی  در آن استفاده میشود .

به همین دلیل در زمان زودتری باید برای تعویض باطری اقدام کرد که حدودا هر 3 الی 5 روز ممکن است نیاز به تعویض باطری آن باشد .

در سمعک  CIC   تمام قطعات سمعک مجموعا در پوسته سمعک قرار میگیرد . این پوسته منحصر به فرد بوده و پس از قالبگیری از گوش هرفرد, مناسب او  ساخته میشود.

سمعک  CIC به دلیل سایز خیلی کوچک , از باطری کوچکتری برای تامین انژی مورد نیاز بهره می برد. بنابراین دفعات تعویض باطری در این سمعکها بیشتر از سایر سمعک هاست . باطری سمعک  CIC خیلی ریز است .

محدودیت تجویز

برای تعویض باطری سمعک نامریی CIC باید از بینایی و توانایی فیزیکی خوبی برخوردار بود .

سمعک های داخل گوشی به تعریق و ترشحات  گوش بسیار حساس هستند.

سمعک های داخل گوشی برای کودکان بدلیل رشد فیزیکی کودک و تغییر سایز گوش , مناسب نیست .

متناسب با رشد گوش و تغییر سایز مجرا در کودکان , نیاز به تعویض مکرر پوسته سمعک می باشد.

تعویض مکرر پوسته ممکن است باعث کاهش کیفیت سمعک شود.

همچنین بدلیل تعریق زیاد و اسیدیته بالا در عرق کودکان , احتمال خرابی سمعک در کودکان بیشتر میشود.

همچنین در افراد مسن ممکن است استفاده , مراقبت و نگهداری از سمعک داخل گوشی سخت باشد .

سمعک داخل گوشی برای افراد مسن و کودکان  توصیه نمیشود.

نگهداری از سمعک نامریی

برای محافظت سمعک از ترشحات جرم گوش , فیلتری در جلوی سمعک داخل گوشی تعبیه شده است.

به این فیلترها WAX Guard وکس گارد میگویند.

هر یک تا سه ماه یکبار بسته به میزان ترشحات جرم گوش , باید فیلتر سمعک را تعویض کرد.

هرگز فیلتر WAX Guard را تمیز نکنید بلکه برای حفظ کیفیت سمعک حتما آنرا تعویض نمایید .

برخی از برندها از وکس گارد WAX Guard دریچه ای بجای تعویضی استفاده می نمایند .

WAX Guard وکس گاردهای دریچه قابل تعویض توسط مصرف کننده نیستند .

باید برای حفظ کیفیت سمعک واکس گارد دریچه ای را  خوب تمیز نمود.

از ورود آب و مایعات به داخل سمعک جلوگیری نمایید . سمعک را از گرد و خاک دور نگهدارید .