۳
۲
۱
درباره ما و نمایندگیها

درباره ما و نمایندگیها

درباره ما درباره ما و همکاران مان دانستن موارد ذیل خالی از لطف نیست . مدیر و موسس این مرکز فارغ التحصیل رشته شنوایی شناسی در سال ۱۳۷۳ از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد . پس ازاتمام دوره طرح , از سال ۱۳۷۶این مرکز با هدف ارائه خدمات شنوایی شناسی و سمعک تاسیس شد. […]

مشاوره سمعک

مزایای سمعک
مزایای سمعک مزایای سمعک خیلی زیاد است و  استفاده از سمعک بدلایل مختلف مهم است . در ذیل ...
Read More
تجویز سمعک
تجویز سمعک سمعک تخصص ماست. در این مرکز تخصص و تجربه در هم آمیخته و مشاوره , ارزیابی , تجو...
Read More
معایب تست رایگان سمعک
معایب تست رایگان سمعک : معایب تست رایگان سمعک : معمولا مدت تست رایگان سمعک یک هفته تا یک ...
Read More