سمعک اتیکن Oticon

سمعک اتیکن Oticon

کمپانی سمعک اتیکن Oticon دانمارک در سال ۱۹۰۴ توسط Hans Demant تاسیس شد. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، کمپانی اتیکن به عنوان یک کمپانی پیشرو در صنعت سمعک و وسایل کمک شنوایی در دنیا شناخته شده بود و نمایندگی های آن در تمام دنیا فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده بودند.

در همین سال ها نیز مرکز تحقیقات اتیکن برای ایجاد نوآوری در تکنولوژی های شنوایی در دانمارک شروع به کار کرد.

سمعک اتیکن Oticon

اتیکن Oticon

پیشرفت های اخیر این کمپانی در ارایه تکنولوژی های برتر در دو دهه اخیر باعث شده تا محصولات اتیکن با استقبال گسترده ای در دنیا مواجه شوند. اولین سمعک کاملا اتوماتیک در دنیا در سال ۱۹۹۱ توسط این شرکت به دنیا عرضه شد. معرفی تکنولوژی های پیشرفته دیجیتالی و هوش مصنوعی و طراحی منحصر به فرد سمعک ها توسط کمپانی اتیکن، این کمپانی را در رده برترین سازندگان سمعک در دنیا قرار داده است.

سمعک اتیکن Oticon

 

 

سمعک اتیکن Oticon

کمپانی سمعک اتیکن Oticon دانمارک در سال ۱۹۰۴ توسط Hans Demant تاسیس شد. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، کمپانی اتیکن به عنوان یک کمپانی پیشرو در صنعت سمعک و وسایل کمک شنوایی در دنیا شناخته شده بود و نمایندگی های آن در تمام دنیا فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده بودند.

در همین سال ها نیز مرکز تحقیقات اتیکن برای ایجاد نوآوری در تکنولوژی های شنوایی در دانمارک شروع به کار کرد.

 

اتیکن Oticon

پیشرفت های اخیر این کمپانی در ارایه تکنولوژی های برتر در دو دهه اخیر باعث شده تا محصولات اتیکن با استقبال گسترده ای در دنیا مواجه شوند. اولین سمعک کاملا اتوماتیک در دنیا در سال ۱۹۹۱ توسط این شرکت به دنیا عرضه شد. معرفی تکنولوژی های پیشرفته دیجیتالی و هوش مصنوعی و طراحی منحصر به فرد سمعک ها توسط کمپانی اتیکن، این کمپانی را در رده برترین سازندگان سمعک در دنیا قرار داده است.