سمعک استارکی Starkey

سمعک استارکی Starkey

سمعک استارکی Starkey از سال ۱۹۶۷ William Austin، شرکت خدمات و تعمیرات حرفه ای سمعک را در خیابان Louis Park در شهر Minnesota آمریکا راه اندازی کرد. کار شرکت در ابتدا تعمیرات سمعک بود. در این سال ۱۹۷۱ William Austin؛ یک شرکت کوچک قالب به نام لابراتوار استارکی را از آقای Harold Starkey خریداری کرد. سپس بخش تعمیرات حرفه ای و لابراتوار قالب را با هم ادغام کرد و نام استارکی بر آن نهاد.

سمعک استارکی Starkey

استارکی به سرعت در حال پیشرفت بود و در سال ۱۹۸۲سمعک سری CE-S، که اولین سمعک کانال در دنیا بود را تولید کرد. رفته رفته با ارائه سمعکهای جدید و پیشرفته توانست بعنوان یکی از برندهای پیشرو و دارای تکنولوژی هوشمند و وایرلس مطرح شود و نام خود را در زمره بزرگان این حیطه قرار دهد . تا جاییکه در حال حاضر هیچ کس نمیتواند در دنیای سمعک نام آن را ندیده بگیرد .

سمعک استارکی Starkey

 

 

سمعک استارکی Starkey از سال ۱۹۶۷ William Austin، شرکت خدمات و تعمیرات حرفه ای سمعک را در خیابان Louis Park در شهر Minnesota آمریکا راه اندازی کرد. کار شرکت در ابتدا تعمیرات سمعک بود. در این سال ۱۹۷۱ William Austin؛ یک شرکت کوچک قالب به نام لابراتوار استارکی را از آقای Harold Starkey خریداری کرد. سپس بخش تعمیرات حرفه ای و لابراتوار قالب را با هم ادغام کرد و نام استارکی بر آن نهاد.

 

استارکی به سرعت در حال پیشرفت بود و در سال ۱۹۸۲سمعک سری CE-S، که اولین سمعک کانال در دنیا بود را تولید کرد. رفته رفته با ارائه سمعکهای جدید و پیشرفته توانست بعنوان یکی از برندهای پیشرو و دارای تکنولوژی هوشمند و وایرلس مطرح شود و نام خود را در زمره بزرگان این حیطه قرار دهد . تا جاییکه در حال حاضر هیچ کس نمیتواند در دنیای سمعک نام آن را ندیده بگیرد .