سمعک برنافون bernafon

سمعک برنافون bernafon

کمپانی سمعک برنافون bernafon از سال ۱۹۴۶ با تولید و توسعه سیستمهای شنوایی و با هدف کمک به افراد کم شنوا جهت استفاده از تجربیات شنیداری بهتر و لذت از آن , و با استفاده از تکنولوژی و مهندسی سوییسی و با ارائه سرویسهای منحصر به فرد در شهر برن سوییس شکل گرفته و بنا شده است . امروزه با داشتن نمایندگی های فروش در بیش از ۷۰ کشور جهان یکی از تولید کنندگان مهم در عرصه سمعکهای جدید و پیشرفته و منحصر به فرد است .

سمعک برنافون bernafon

سمعکهای دیجیتال و هوشمند و وایرلس برنافن با استفاده از تکنولوژی مدرن , آنرا به یکی از برندهای برتر در زمینه های سمعک تبدیل نموده است .

سمعک برنافون bernafon

سمعک برنافون bernafon

 

کمپانی سمعک برنافون bernafon از سال ۱۹۴۶ با تولید و توسعه سیستمهای شنوایی و با هدف کمک به افراد کم شنوا جهت استفاده از تجربیات شنیداری بهتر و لذت از آن , و با استفاده از تکنولوژی و مهندسی سوییسی و با ارائه سرویسهای منحصر به فرد در شهر برن سوییس شکل گرفته و بنا شده است . امروزه با داشتن نمایندگی های فروش در بیش از ۷۰ کشور جهان یکی از تولید کنندگان مهم در عرصه سمعکهای جدید و پیشرفته و منحصر به فرد است .

 

سمعکهای دیجیتال و هوشمند و وایرلس برنافن با استفاده از تکنولوژی مدرن , آنرا به یکی از برندهای برتر در زمینه های سمعک تبدیل نموده است .