سمعک اینترتون Interton

سمعک اینترتون Interton

کمپانی سمعک اینترتون Interton با بیش از ۴۰سال سابقه در زمینه طراحی و تولید سمعک از فن آوری روز دنیا در ساخت سمعک های خود بهره میگیرد تا محصولاتی با کیفیت عالی و قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار دهد.

در حال حاضر نمایندگیهای INTERTON در بیش از ۶۵ کشور دنیا از جمله ایران فعال هستند.

سمعک اینترتون Interton

امروزه کمپانی سمعک اینترتون Interton  با مشارکت کمپانی GN در راستای تحقق اهداف خود از تکنولوژی CORE آنها بهره مند می شود تا بتواند خواسته افراد کم شنوا را که درک گفتار در محیطهای شلوغ می باشد، به طور مطلوب فراهم کند.این خواسته ها در چند عبارت ساده خلاصه می شود و آن راهکاری عملی است با کاربرد آسان و قیمت مناسب که این هدیه interton به کاربرانش است.

سمعک اینترتون Interton

 

کمپانی INTERTON با بیش از ۴۰سال سابقه در زمینه طراحی و تولید سمعک از فن آوری روز دنیا در ساخت سمعک های خود بهره میگیرد تا محصولاتی با کیفیت عالی و قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار دهد.

در حال حاضر نمایندگیهای INTERTON در بیش از ۶۵ کشور دنیا از جمله ایران فعال هستند.

 

امروزه کمپانی سمعک اینترتون Interton  با مشارکت کمپانی GN در راستای تحقق اهداف خود از تکنولوژی CORE آنها بهره مند می شود تا بتواند خواسته افراد کم شنوا را که درک گفتار در محیطهای شلوغ می باشد، به طور مطلوب فراهم کند.این خواسته ها در چند عبارت ساده خلاصه می شود و آن راهکاری عملی است با کاربرد آسان و قیمت مناسب که این هدیه interton به کاربرانش است.

 

 

کمپانی INTERTON با بیش از ۴۰سال سابقه در زمینه طراحی و تولید سمعک از فن آوری روز دنیا در ساخت سمعک های خود بهره میگیرد تا محصولاتی با کیفیت عالی و قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار دهد.

در حال حاضر نمایندگیهای INTERTON در بیش از ۶۵ کشور دنیا از جمله ایران فعال هستند.

 

امروزه کمپانی سمعک اینترتون Interton  با مشارکت کمپانی GN در راستای تحقق اهداف خود از تکنولوژی CORE آنها بهره مند می شود تا بتواند خواسته افراد کم شنوا را که درک گفتار در محیطهای شلوغ می باشد، به طور مطلوب فراهم کند.این خواسته ها در چند عبارت ساده خلاصه می شود و آن راهکاری عملی است با کاربرد آسان و قیمت مناسب که این هدیه interton به کاربرانش است.