قالبگیری برای سمعک

قالب گوش - قالبگیری گوش - سمعک

پس از مشاوره در مورد سمعک نوبت به قالبگیری از گوش برای ارائه سمعک میشود . قبل از قالبگیری مجرای گوش شما بررسی میشود . وقتی شرایط قالبگیری آماده باشد , شنوایی شناس برای تهیه قالب از مجرای گوش شما ابتداعا باید یک تیکه از پنبه و یا اسفنج نرم را که به یک تیکه نخی بسته شده است ع وارد مجرای گوش شما نماید . اینکار با دقت و بصورت کاملا حرفه ای انجام میشود تا هنگام قالبگیری هم به پرده گوش آسیب نرسد و هم کیفیت قالبگیری اولیه مناسب باشد.

پس از آن برای تهیه قالب از خمیر قالبگیری استفاده میشود . این خمیر معمولا با یک ماده دیگر که نقش سفت کننده خمیر را دارد ترکیب میشود و به خوبی با هم ورز داده میشود. پس از آماده شدن این خمیر با استفاده از سرنگ مخصوص وارد مجرای گوش میشود . بهتر است در حین قالبگیری و یا حتی تا هنگام خروج آن از مجرای گوش ,مددجو صحبت نکند و فک خود را نجنباند مگر اینکه به خواسته شنوایی شناس باشد . پس از چند دقیقه قالب اولیه از داخل گوش خارج میشود و برحسب اینکه سمعک انتخابی شما داخل گوشی بوده و یا پشت گوشی , برای ساخت قالب ثانویه به لابراتوار ارسال می شود.

کنترل و تنظیمات مجدد سمعک