مشاوره برای سمعک

مشاوره شنوایی و سمعک - شنوایی شناس

پس از آنکه تصمیم به استفاده از سمعک شد باید یک جلسه مشاوره گذاشت. در این جلسه شنوایی شناس مراحل تجویز سمعک و کارهای لازم را برای مددجو تشریح می نماید . به سئوالات مددجو پاسخ داده میشود . درمورد عوارض کم شنوایی  درمانن نشده و تغییر در کیفیت زندگی درصورت استفاده از سمعک و چگونگی کارکرد سمعک و غیره بحث میشود .  انواع و اقسام سمعکهای موجود  برای او توضیح داده میشود . از معایب و مزایای سمعک های مختلف گفته میشود .

در این جلسه درباره سمعک  و لزوم استفاده از ان و همچنین استفاده از یکی یا دو سمعک و مزایای استفاده از سمعک سخن گفته میشود . درمورد تفاوت کیفیت و قیمت سمعکها بحث و تبادل نظر میشود . سمعک مناسب با توجه به سبک زندگی  , ویژگیهای شنوایی  و شرایط شنوایی فرد و همچنین نیاز ها و توانایی پرداخت مددجو انتخاب میشود .

پس از تعیین و انتخاب سمعک , قالبگیری برای سمعک انجام میشود .

کنترل و تنظیمات مجدد سمعک