از طریق زیر میتوانید با ما تماس بگیرید :

بابل – بین میدان کشوری و بیمارستان شهید بهشتی – مجتمع پزشکی پارس – طبقه ۶

کلینیک شنوایی و سمعک سینا

۰۹۱۱۱۱۵۹۴۵۴ –    ۳۲۲۵۷۶۴۴(۰۱۱)