کنترل و تنظیمات مجدد سمعک

پس از آنکه سمعک تحویل داده میشود , آموزشهای لازم برای استفاده از آن به مددجو داده میشود . مددجو باید حداقل تا یکماه از سمعک خود با  همان تنطیم اولیه انجام شده  استفاده نماید و. در این مدت مددجو یاد میگیرد چگونه سمعک خود را خاموش و روشن نماید . یاد میگیرد باطری آنرا تعویض نماید. در این دوره با صداهای مختلف  آشنا میشود و یاد میگیرد خود را با شرایط جدید وفق دهد . مغز او ارام آرام خود را با شرایط جدید هماهنگ می نماید . در این مدت یکماه  اول مددجو باید مشکلات سمعک و همچنین ضعفهای خود را بشناسد. چاشهای پیش رو در استفاده از سمعک خود را یاد بگیرد و به آن عادت نماید .

اگر مشکلی با آن دارد آنرا یاد داشت و پس از یکماه که برای کنترل به مرکز تویز سمعک و مراجعه می نماید , به ادیولوژیست بگوید تا آنها را برطرف نماید. و اگر هم نیاز به مشاوره باشد با ایشان در این رابطه صحبت نماید .

در مدت یکماه اول که مددجو از سمعک خود استفاده می نماید , حتی اگر او فکر میکند این سمعک تاثیری در شنوایی او نداشته و یا برعکس صداها را زیاد میشنود باید از آن استفاده نماید و نیاز به مراجعه مججد در یکماه اول نیست . از آنطرف اصلا به فکر کنار کذاشتن سمعک نباشد و انرا بلا استفاده رها ننماید .زیرا این زمان زمان طلایی برای عادت پذیری است.

برای اینکه سختی استفاده از سمعک در یکماه اول کم شود بهتر است اوایل در محیطهای ارام از آن استفاده شود. و یواش یواش به محیطهای شلوغ عادت نماید .هرچقدر که با سمعک خود راحت است از آن استفاده نماید . پس از چند دقیقه و یا چند ساعت استفاده از سمعک جدید خود, در صورت خستگی و یا اذیت شدن فورا انرا از گوش در ورده و پس از مقدار نیم ساعت و یا یک ساعت دوباره از ان باید استفاده نمود. همیکار را مدام تکرار نمایید . به مرور در روزهای آتی متوجه میشوید که چقدر بیشتر به ان عادت کردید و رفته رفته تا پایان یکماه , دیگر خبری از آن احساسات و شرایط ناهنجار نیست و همه چیز عادی شده است .

در این هنگام زمان هماهنگی با مرکز تجویز سمعک ریده و باید برای تنظیمات و کنترل مجدد با هماهنگی قبلی مراجعه نمایید . و ازین به بعد مطابق نظر شنوایی شناس خود عمل نمایید .

هیچ وقت خودسرانه خارج از چارچوب خواسته شده شنوایی شناس عمل ننمایید زیرا در اینصورت هیچ وقت نمیتوانید از سمعک خود استفاده مفید داشته باشید .

شنوایی شناس شما بر پایه اصول علمی و همچنین تجربه تخصصی خود توصییه لازم را برای شما در نطر میگیرد و این توصیه ها برای استفاده مفید از سمعک بسیار کارآمد و تعیین کننده هستند. حتی اگر توصیه های ایشان برای شما باورپذیر و منطقی نباشد  لطفا به انها عمل نمایید .

ما اینجا قدم به قدم مراحل ارزیابی , مشاوره و تجویز و تحویل و کنترل دوره ای سمعک را تشریح کردیم . الان شما یک مصرف کننده سمعک هستید که قرار است از آن برای تغییر کیفیت زندگی خود استفاده کرده و سود ببرید .

یادتان نرود که اگر در مورد سمعک خود با مشکلی مواجه شدید برای رفع مشکل خود به پشتیبانی سمعک سینا اطلاع دهید.

موفق باشید .