سمعک هوشمند

سمعک هوشمند چیست؟ در سالهای اخیر اصطلاح سمعک هوشمند خیلی مطرح شده است.این اصطلاح هم میتواند درست باشد و هم نادرست ؟درست از آن جهت که سمعک های امروزی دارای امکانات و ویژگیهایی هستند که باعث میشود در محیطهای مختلف شنیداری , پردازش متفاوتی انجام دهند. همچنین قابلیت ذخیره اطلاعات مصرف کاربر از سمعک و یا قابلیت یادگیری شناسایی محیط و یا ولوم ترجیحی کاربر را دارند . و نادرست از این حیث که درواقع  سمعک هوشمند همان سمعکهای فول دیجیتال هستند با یک سری قابلیتهایی برای افزایش درک گفتار در محیطهای مختلف.

سمعک هوشمند از دسته سمعکهای دیجیتال است . سه پارامتر مهم درباره سمعک هوشمند حائز اهمیت است : یکی از آنها فید بک منجر , دیگری نویز منجمنت و سومی دایرکشنالیتی است. درواقع پایه و اساس هوشمندی سمعک هوشمند ,

پردازش سمعکها براساس همین سه پارامتر مهم , است. البته آپشنهای فرعی دیگری نیز مانند ذخیره اطلاعات و یادگیری سطح ولوم و برنامه تجیحی , وجود دارد که در پردازش سمعک تاثیری ندارند و برای راحتی بیشتر مصرف کننده است.

فیدبک منجر چیست؟

فیدبک چیست ؟ فیدبک اصطلاحا به برگشت صدای تقویت شده از گوش و تقویت مجدد آن توسط میکروفن است.یعنی به هر دلیلی صدایی که از بلنوگوی سمعک خارج میشود اگر به میکروفن سمعک برسد باعث شنیدن صدای سوت از سمعک میشود که به آن فیدبک گفته میشود. فیدبک منجر در واقع مدار مدیریت فیدبک در سمعک است . میدیریت فیدبک یعنی اینکه وقتی فیدبک اتفاق می افتد , سمعک آن را شناسایی کرده و باعث حذف آن میشود . روش و الگوریتم حذف فیدبک هنگام وقوع آن , در سمعک مختلف ,  متفاوت است. همین تفاوت چگونگی حذف فیدبک ,  باعث تفاوت کیفیت صدای سمعک و وضوح گفتار میشود .

سمعک هوشمند

نویز منجمنت چیست ؟

یکی از چالشهای شنوایی , سرو صدای محیط شنیداری است . هرچقدر نویز ( سرو صدا) محیط بیشتر باشد , درک گفتار در آن محیط کمتر و سختر خواهد بود . این چالش حتی برای افراد با شنوایی نرمال هم وجود دارد و فقط مختص افراد کم شنوا نیست . نویز منجمنت در واقع مدیریت این نویزهاست . یعنی این ویژگی در سمعکهای هوشمند  باعث میشود سمعک با حذف صداهای مزاحم و غیر ضروری در محیطهای مختلف با روشهای مختلف ,  باعث شفافیت دریافت و درک گفتار شود .

البته نویز منجمنت در اغلب سمعکهای دیجیتال وجود دارد . آنچه آن را در سمعک هوشمند متمایز میکند , شناسایی الگوهای مختلف نویزی می باشد که متناسب با درجه هوشمندی در سمعک , شناسایی تعداد این الگوهای نویزی متفاوت است. بنابراین کیفیت و شفافیت گفتار در این سمعکها نیز متفاوت است.

سمعک هوشمند

مثلا براساس الگوهای نویزی تعریف شده در سمعک هوشمند, محیط هایی مثل محیط ساکت , نویز ترافیک شهری , نویز محیط رستوران , نویز مجالس و مهمانی , موسیقی و …. توسط سمعک قابل شناسایی می باشد. براساس این شرایط نویزی مختلف , پردازش صدای سمعک بواسطه مدیریت مدار نویز منجمنت سمعک , تغییر میکند.

دایرکشنالیتی سمعک هوشمند چیست؟

سمعک فول دیجیتال ممکن است از دو میکروفن برای دریافت صدا استفاده نمایند . این ویژگی یکی از مشخصه های سمعک هوشمند است . در مکانهای مختلف و با توجه به شرایط نویزی مختلف ممکن است کاربرد این دو میکروفن و جهت یابی صدا توسط آنها با هم فرق نماید .یعنی ممکن است هرکدام از این میکروفن ها مسئول دریافت جهت خاصی از صدا و به مقدار خاصی باشد. این خاصیت کمک

سمعک هوشمند

نتیجه گیری:

در محیطهای پر سروصدای شنیداری با کمک مدار نویز منجمنت , پردازش سمعک به سمت دریافت صدایی شفاف تر و بهتر عمل کند. و درنتیجه باعث افزایش درک گفتار در محیطهای مختلف شود . مروزه سرعت پردازش و کیفیت پردازش صدا در سمعک هوشمند مختلف ,  متفاوت بوده و به همین نسبت میزان شفافیت و ضوح گفتار متفاوت است. هرچه سه پارامتر بالا خاص تر باشد باعث شفافیت بیشتر گفتار و صدا و در نتیجه راحتی بیشتر و همچنین رضایت بیشتر مصرف کننده از سمعک میشود . باالتبع قیمت سمعک هم تحت تاثیر این پارامترهاست .