اشکال سمعک

اشکال سمعک :

اشکال سمعک بر اساس شکل و نحوه قرار گیری در گوش به دسته های مختلفی تقسیم میشوند :

= سمعک پشت گوشی

به سمعک های پشت گوشی اصطلاحا ( BTE ( Behind The Ear  گفته میشود .در این نوع سمعکها , کیس یا پوسته سمعک که قطعات سمعک را در خود جای داده است در پشت گوش قرار می گیرد و از طریق شاخک سمعک که یک لوله پلاستیکی می باشد , به قالب سمعک که در داخل گوش قرار میگیرد متصل میشود و صدا از طریق لوله و قالب , از سمعک به گوش میرسد .این سمعکها برای همه افراد با هر نوع کم شنوایی قابل استفاده است .

اشکال سمعک

یک نوع جدیدی از سمعکهای پشت گوشی نیز وجود دارد که به آن سمعکهای Ric   می گویند .

اشکال سمعک

در سمعکهای  Ric  که امروز استقبال بسیار زیادی نیز از آن میشود , سمعک ها کوچک شده و صدا از طریق یک سیم باریک به بلند گوی سمعک که در داخل گوش قرار میگیرد منتقل میشود . این نوع سمعک پشت گوشی میتواند بسیار کوپک و در حد میکرو باشد و مناسبترین شکل ظاهری را برای پنهان ماند در گوش دارد .صدای این سمعکها واضح تر از دیگر سمعکها است . این سمعکها مناسب کم شنوایی متوسط تا شدید می باشد .

اشکال سمعک

 

= سمعک داخل گوشی :

اصطلاحا به این سمعک ها ( ITE (In The E  میگویند . در این سمعکها تمام قطعات سمعک مجموعا در پوسته سمعک قرار میگیرد . این پوسته منحصر به فرد بوده و پس از قالبگیری از گوش فرد مطابق قالب تهیه شده , ساخته و در گوش او قرار میگیرد  و برای کمشنوایی ” ملایم” تا  کم شنوایی “متوسط تا شدید ” مناسب است. گاهی وقتها در این سمعکها قطعات اضافه تری مانند تله کویل نیز نصب میشود . تله کویل یکنوع آنتن برای دریافت امواج الکترومغناطیس است که یکی از کاربردهای آن دریافت بهتر و مناسب تر مکالمات تلفنی است . سمعکهای داخل گوشی برای کودکان بدلیل رشد فیزیکی کودک  و متعاقبا رشد گوش در این سن و نیاز به تعویض مکرر پوسته سمعک در دوران رشد , توصیه نمیشود .

اشکال سمعک

اشکال سمعک داخل گوشی :

= سمعک کانال:

سمعکهای کانال در کانال گوش جای میگیرند و پوسته سمعک تمام قطعات را در برمیگیرد. در این سمعک , پوسته مانند سمعکهای  ITE  براساس قالب اولیه تهیه شده از گوش, ساخته میشود و منحصر به فرد است . کم شنوایی ” ملایم” تا  کم شنوایی “متوسط تا شدید “با این سمعک ها قابل پوشش است .

سمعکهای کانال درسه سایز مختلف : ITC – CIC – IIC ساخته میشود .

در سمعکهای ITC  سمعک برای جایگیری در کانال فرد از نظر اندازه و شکل ساخته میشود .

اشکال سمعک

سمعک CIC :

در مدل CIC  که اصطلاحا به آن سمعک نامریی هم گفته میشود , در قسمتهای عمقی تر کانال قرار میگیرد تا از نظر شکل و سایز احتمال قابلیت رویت سمعک کمتر شود.

اشکال سمعک

سمعک IIC :

سمعکهای IIC جدیدترین نوع سمعکهای داخل کانال است که در عمقی ترین قسمت کانال گوش قرار گرفته و قابل رویت نیستند و مناسب کم شنوایی ملایم تا متوسط است . این سمعکها برای کانال گوش هر فردی مناسب نیست بلکه کانال گوش باید از  قطر و طول مناسبی برخوردار باشد تا بتوان سمعک IIC  را مناسب قرار گیری در عمق کانال ساخت .

اشکال سمعک