باطری سمعک

باطری سمعک

= باطری سمعک با باطریهای دیگر فرق دارد هرچند ممکن است بین آنها شیاهتهایی وجود داشته باشد.

باطری سمعکباطری سمعک 

= ولتاژ باطری های ساعت و باطریهای  مشابه آن بیشتر از این باطریهاست  . در نتیجه هنگام استفاده برق بیشتری به سمعک میرسد و باعث خرابی سمعک میشود .

=  به مرور در حین مصرف از انرژی باطری ساعت و مشابه آن , کاسته میشود و خیلی زودتر از باطریهای مخصوص تمام میشود در حالیکه باطریهای مخصوص  تا روز آخر عمرش با انرژی کامل و درست کار میکند و در لحظات پایان عمرش یکباره تمام میشود .

در باطریهای مخصوص از تکنولوژی روی – هوا استفاده میشود و به محض اینکه در معرض هوا ( اکسژن ) قرار می گیرد , فعال میشود . تا زمانیکه قصد استفاده از باطری را ندارید , برچسب پشت باطری را جدا نکنید .

=به محض اینکه باطری برای اولین بار فعال شد , همچنان درحال از دست دادن انرژی می باشد .بنابراین برای صرفه جویی در مصرف باطری , زمانیکه از سمعک استفاده نمی کنید آنرا خاموش نمایید .

=پس از جداکردن برچسب باطری , یک دقیقه منتظر بمانید تا ریست شود و سپس آنرا داخل سمعک قرار دهید.

=باطریهای مصرف شده را در سطل زباله بندازید و از رها کردن آن در رودخانه و یا نهر آب خودداری فرمایید .

سایز و عمر باطری :

=طول عمر باطریها متفاوت است . هرچه باطری بزرگتر باشد , طول عمر آن نیز بیشتر است. البته طول عمر باطریهای در کل, به میزان کم شنوایی فرد , میزان استفاده از سمعک , شرایط محیطی و نحوه نگهداری آنها , بستگی دارد .

=معمولا اندازه باطری در ۴ سایز مختلف ( ۶۷۵ – ۱۳ – ۳۱۲ – ۱۰ ) می باشند . هر یک از آنها با یک رنگ خاص مشخص شده اند و در همه مارکها این رنگ یکسان است و به راحتی میشود در هنگام خرید باطری با ذکر رنگ , باطری مورد نیاز را تهیه نمود .

=یاطری ۶۷۵ ( رنگ آبی )  – باطری ۱۳ ( رنگ نارنجی ) – باطری ۳۱۲  ( رنگ قهوه ای ) – باطری ۱۰ ( زرد ) .

باطری سمعک