11 دلیل استفاده از ۲ سمعک

11 دلیل استفاده از ۲ سمعک

11 دلیل استفاده از ۲ سمعک کدامند ؟  خوب یک دلیل خوب برای استفاده از دو سمعک وجود دارد.  دلیل استفاده از ۲ سمعک اینست :

شنوایی بهتر

زمانیکه قادر به شنیدن از هر دو گوش باشید شنوایی بهتری خواهید داشت و همه چیز را بهتر میشنوید . پس یک دلیل استفاده از ۲ سمعک بهتر شنیدن است .  به همان دلیل که ترجیح می دهیم از هزدو چشم برای بهتر دیدن استفاده کنیم , باید از هردو گوش برای بهتر شنیدن استفاده کرد . استفاده از یک سمعک مانند اینست که شما عینک را با یک لنز ( شیشه عینک ) استفاده نماییید .

پردازش صدا در مغز

همچنین یک دلیل استفاده از ۲ سمعک , پردازش صدا در مغز است . عمکرد مغز طوری طراحی شده است که برای پردازش بهتر باید صداها از هردو گوش به آن برسد و وقتی از یک سمعک استفاده میکنید , مغز نمیتواند صدا ها را به درستی پردازش کند .

کارکردن بهتر با دو گوش

دلیل استفاده از ۲ سمعک این نیز است که کارها را با دو گوش بهتر انجام میدهیم  . ما میتوانیم با ۲ دست , ۲ پا , ۲ چشم و۲٫٫٫٫بهتر کارکنیم بنابراین با دو گوش نیز  بهتر میتوانیم کار کنیم .

 

اما مزایای واقعی استفاده از ۲ سمعک عبارتند از :

کیفیت بهتر یکی از 11 دلیل استفاده از ۲ سمعک:

وقتی از دو گوش میشنوید در واقع صداها را از تمام جهات میشنوید  بنابراین صداها طبیعی تر شنیده میشود .

ایمنی و جهت یابی :

تشخیص اینکه صدا از کدام طرف می آید فقط از طریق شنیدن از دو گوش ممکن است. بنابراین وقتی در خیابان و یا بیرون از خانه هستید برای حفظ  سلامتی تان بهتر است بدانید وقتی اتومبیلی و یا موتوری رد میشود , از کدام جهت به شما نزدیک میشود تا با آن تصادف نکنید و این امر تنها با استفاده ۲ سمعک امکان پذیر است .

سخنرانی :

زمانیکه دیگران صحبت میکنند , دو برابر آسانتر کلمات را درک میکنید

مکالمه بهتر یکی از 11 دلیل استفاده از ۲ سمعک:

دو سمعک به شما کمک می کند در محیطهای شلوغ , با دیگران ارتباط کلامی بهتری داشته باشید گفتار را بهتر بشنوید و درک نمایید و بهتر به آنها پاسخ دهید .

سلامتی گوش :

هر دو گوش باید فعال باشند . گوش بدون فعالیت در طول زمان توانایی خود را برای شنیدنو درک  از دست می دهد.

آرامش :

خستگی گوش دادن کمتر و شنیدن  دلپذیرتر است.

محدوده وسیع تر شنوایی :

اگر با یک گوش صدا را به سختی از فاصله ۳ متری میشنوید با دو گوش از فاصله ۱۲ متری خواهید شنید .

راحت شنیدن شنیدن صداهای بلند :

شنیدن صداهای بلند با دو سمعک راحت تر است .