نکات کلیدی در برخورد با افراد کم شنوا

پیرگوشی چیست ؟

برخورد با افراد کم شنوا بسیار مهم بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است . در ذیل نکاتنی را برای ارتباط این افراد یادآوری میکنیم.

ولوم صداها را پایین بیاورید:

موسیقی پس زمینه با صدای بلند و یا صدای تلویزیون می تواند در درک گفتار و ارتباط افراد کم شنوا با ما مشکل ایجاد کند .

در نظر داشته باشید که موسیقی و تلویزیون را در حین غذا خاموش کنید.

اتاق را به خوبی روشن کنید :

ارائه روشنایی خوب، برای افرادی که دارای کم شنوایی هستند، برای دیدن علامت چهره و دهان کسانی که صحبت می کنند، مفید است.همچنین مطمئن شوید که اگر از پنجره هایی نور خیره کننده به چشم میخورد و دیدن چهره ها را دشوار میکند ، پرده ها را بکشید.

واضح و شمرده صحبت کنید :

هنگام مکالمه با این افراد آرام و شمرده شمرده حرف بزنید. فریاد نزنید.  بهتر است که آدامس نجوید، سیگار نکشید، یا دستان خود را جلوی صورتتان نگیرید. و یا صورتتان را نچرخانید .

همچنین از وقفه اجتناب کنید، که دنبال کردن گفتگو برایشان سخت تر می شود.

چهره فرد :

فردی که با او صحبت می کنید، اگر دهان و صورت شما را بخوبی ببیند بهتر میتواند روی گفتار شما تمرکز نماید. دیدن دهان و صورت شما شنیدن کلمات را برایی فرد کم شنوا  آسان تر می کند، و یا قبل از صحبت کردن میتوانید توجه  او را با حرکات دست و یا شانه و یا دست دادن و تماس دست او به خود جلب نمایید تا بهتر به شما گوش دهد .

تکرار :

تکرار بعضی کلمات و جملات , در شنیدن و فهم  افراد کم شنوا بسیار کارآمد بوده و کمک میکند تا رشته کلام از دستشان در نرود .

نزدیک شدن :

هنگامی با افراد کم شنوا در کنار میز ناهار نشسته اید, به اندازه کافی به آنها  نزدیک شوید چراکه دیدن چهره و دهان شما ازفواصل دورر سختر است . .

خلوت کردن:

گاهی اوقات بهترین کاری که می توانید برای افراد کم شنوا انجام دهید، این است که با آنها خلوت کنید . و از یک مکالمه یک نفره در یک گوشه آرام، یک اتاق آرام و یا در حال  آرام قدم زدن , لذت  ببرید.

نشاندن فرد کم شنوا در کنار یه فرد مطمئن و کمک کننده .:

آنها را در کنار کسی قرار دهید که طرفدار او باشد. بعضی از مردم در مورد نیازهای دیگران آگاه هستند وبا آنها همدردی میکنند .

اگر فردی که دوستش دارید کم شنوا میباشد , سعی کنید او را در میزشام با افراد مناسب پیوند دهید.

افراد مناسب کنار فرد کم شنوا , حین مکالمه چیزهایی را در صورت لزوم برایشان تکرار مینمایند . همچنین صندلی آن عزیز کم شنوا را  در کنار میز طوری قرار دهید، که چهره های مهمانان دیگر را آسان تر ببیند. برای بهتر دیدن پهره دیگران , استفاده از یک میز گردمناسب تر است .