اتواسکلروز چیست ؟

اتواسکلروز چیست ؟ – سفت شدن استخوانچه گوش ؟

اتواسکلروز یک اصطلاح است که از دو بخش OTO به معنی گوش و sclerosis   به معنی سخت شدن غیر طبیعی بافت استخوانی است .این حالت در اثر تغییر حالت غیرعادی استخوان در گوش میانی رخمی دهد .تغییر حالت , یک پروسه طولانی مدت نوسازی در بافت استخوانی است که از طریق رویش و جایگزین کردن سلولهای نوبه جای سلولهای کهنه در استخوان , بوجود می آید . در اتواسکلروز ,تغییر حالت غیر طبیعی  استخوانچه , مانع انتقال صدا از گوش میانیبه گوش داخلی  میشود . اتواسکلروز بیش از ۳ میلیون آمریکایی رادرگیر کرده است . خسلس از افراد بصورت ارثی دچار آن میشوند .زنهای سفید پوست میان سال بیشتر از همه در معرض ابتلا هستند .

اتواسکلروز چیست ؟

عامل سفت شدگی استخوانچه گوش  چیست ؟

غالبا زمانی رخ می دهد که یکی از استخوانچه های داخل گوش میانیبنام ” رکابی ” در جای خودش بی حرکت میشود . وقتی این استخوانچهنتواند به درستی مرتعش شود , نمی تواند موج صوتی را نیز به درستیبه گوش داخلی  منتقل نماید و باعث کم شنوایی میشود . اینکه چراچنین میشود , به درستی مشخص نیست . اما دانشمندان فکرمیکنند در اثر عفونت  ناشی از سرخک در گذشته ,ترکهای ایجادشده اطراف بافت استخوانی گوش داخلی در اثر فشار, و یا بیماریهایایمنی  باشد . همچنین زمینه ارثی در بروز آن نقش دارد .

 

همچنین بروز اتواسکلروز میتواند بخاطر اثر متقابل سه سلول ایمنیمختلف بنام  cytokines باشد .محققان معتقدند بالانس متناسباین سه  برای تغییر حالت طبیعی استخوان لازم است و بهم ریختنتناسب این سه نوع سلول , باعث نوعی  تغییر غیر طبیعی شده , اتواسکلروز را در پی خواهد داشت .

نشانه های اتواسکلروز چیست ؟

کم شنوایی شایع ترین علامت گزارش شده در اتواسکلروز می باشد .معمولا از یک گوش شروع میشود و و سپس گوش دیگر را نیزدرگیر میکند . کم شنوایی به تدریج ظاهر میشود . خیلی از افراددچار اتواسکلروز در مراحل اولیه از نشنیدن صداهای آرام  و یا نجواشکایت دارند .بعضی هاهم ممکن است مشکلات تعادلی , سرگیجهو یا وزوز گوش را تجربه کنند . وزوز گوش یک نوع احساس صدای زنگ ,صدای شرشر آب , همهمه و یا صدای هیسسسس در گوش و یا سراست که گاهی اوقات با کم شنوایی اتفاق می افتد .

تشخیص سفت شدگی استخوانچه گوش چگونه است ؟

اتواسکلروز توسط متخصصین و مراقبین شنوایی قابل تشخیص است .این افراد شامل متخصص گوش , حلق و بینی و متخصص اتولوژی وکارشناس شنوایی یا ادیولوژیست هستند . در مرحله اول تشخیصباید دیگر بیماریها را که نشانه های شبیه اتواسکلروز دارند را بررسیو جدا نمود  . مرحله بعد ارزیابی شنوایی برای تعیین میزان و نوع کمشنوای توسط ادیولوژیست است . گاهی اوقات از تی اسکن هم برایتشخیص کمک  گرفته میشود .

روشهای درمان اتواسکلروز چیست؟

اگرچه تحقیقات ادامه دار تغییرات استخوانی توانست نویدهای تازه ایرا برای معالجه    شناسایی نماید , در واقع درمان دارویی موثری برایاتواسکلروز وجود ندارد  . استفاده از سمعک  جهت تقویت صداها وارسال آن به گوش داخلی مناسبی برای کم شنوایی ناشی ازاتواسکلروز است . جراحی یکی از روشهاست که البته شرایط وعوارض خاص خودش را دارد . در روش چراحی , یک پروتز را در جایاستخوانچه رکابی چایگزین میکنند تا صداها را به گوش داخلی انتقالدهد.  روش جراحی عوارضی هم ممکن است در پی داشته باشد .

عوارض جراحی:

اتواسکلروز چیست ؟

محدود شدن فعالیتهای روزمرهباقیماندن کم شنوایی و یا حتی بدتر شدن آن جابجایی پروتز از محل اتصال به زنجیره استخوانی