انواع سمعک

انواع سمعک بر اساس کیفیت سمعک دسته بندی میشود. کیفیت سمعک با نوع پردازش سمعک ارتباط مستقیم دارد .در واقع کیفیت سمعک در انواع سمعک متفاوت است . سمعک ها بر اساس مدار پردازش موجوددر آنها متفاوت هستند.

انواع سمعک در دو نوع مختلف سمعک از لجاظ پردازش  می باشد : ۱- سمعک آنالوگ ۲- سمعک دیجیتال.

سمعک آنالوگ :

سمعک آنالوگ یکی از انواع سمعک است . موجهای صوتی تقویت شده را به الکتریکی تبدیل کرده و به گوش میرساند . در این این سمعک ها میتواند با استفاده از تریمرهای های مختلف  تنظیمات ساده فرکانسی و خروجی را انجام داد.

نتیجه تصویری برای ‪wireless hearing aid‬‏

در این نوع سمعک تنظیمات در حد ابتدایی و ساده و کلی انجام میشود. به عبارت دیگر تنظیم دقیقی بر اساس شرایط مصرف کننده نمیشود انجام داد . بعضی از انواع سمعک  آنالوگ با کامپیوتر نیز قابل برنامه ریزی هستند . این نوع سمعک برنامه ریزی شونده با استفاده از نرم افزار تنظیم میشود . یک برنامه شنیداری و یا چند یرنامه دستی مختلف در این سمک ها قابل تنظیم است .

در انواع سمعک آنالوگ  صدا های ورودی تقریبا با یک شدت مشابه در فرکانسهای مختلف تقویت میشوند . به همین دلیل نمیتوان خیلی دقیق تقویت صداهای بلند راکنترل کرد . وهمچنین نویز محیط در این سمعک ها تقریبا قابل کنترل نیست.

سمعک دیجیتال:

در سمعک دیجیتال موجهای صوتی قبل از تقویت  , به  کدهای عددی شبیه کدهای باینری در کامپیوتر تبدل میشود . این کدها حامل اطلاعاتی شامل دامنه و بلندی صداها هستند.

 

با برنامه ریزی انواع سمعک دیجیتال میتوان بصورت مجزا بعضی از فرکانسها را بیش تر از فرکانسهای دیگر تقویت کرد .تقویت صدا به صورت دسته بندی شده  آهسته , متوسط و بلند کاملا متفاوت از هم انجام میشود. میزان تقویت در این دسته ها در اختیار و کنترل ادیولوژیست قرار دارد . تنظیمات شدت , فرکانس و خروجی در سمعک دیجیتال کاملا قابل تغییر است .

تصویر مرتبطنتیجه تصویری برای ‪b2 cic hearing aid‬‏

ویژگیهای موجود در سمعک دیجیتال بر اساس نیازها و ویژگیهای شخصی مصرف کننده  برنامه ریزی میشود. یا یرنامه ریزی شخصی برای هر فرد در سمعک دیجیتال , بهترین و مناسب ترین تقویت انجام میشود. همچنین میتوان این سمعک ها را طوری برنامه ریزی کرد که  بر روی گفتار فوکوس کرده و صداهای اطراف را کمتر تقویت نماید . در این سمعکها مدارات ویژه ای برای جلوگیری از سوت زدن و کاهش سروصدای اضافی وجود دارد و باعث بهبود کیفیت میشود .

سمعک دیجیتال در انواع مختلف پشت گوشی و داخل گوشی وجود دارد .امروزه قابلیتهای زیادی به سمعک دیجیتال اضافه شده است. این قابلیتها باعث میشود علاوه بر سمعک دیجیتال  معمولی , سمعکهای هوشمند و وایرلس نیز به آن اضافه گردد.

سمعک هوشمند:

سمعک هوشمند یکی از انواع سمعک است. در برخی از سمعک های دیجیتال از چیپهای بسیار قدرتمند و پیشرفته استفاده شده است.

هوش مصنوعی بکار رفته در این چیپها , ضمن برخورداری از سرعت پردازش بالا , قادر به تشخیص  محیط صوتی مختلف است.

 

تصویر مرتبط

تقویت صدا در سمعک هوشمند بر اساس نیازهای فرد کم شنوا در محیطهای مختلف شنیداری تغییر می کند. مدار ضد صوت و مدیریت نویز در سمعک هوشمند انعطاف پذیر بوده و با شرایط محیطی تطبیق می گردد.

در سمعک هوشمند تمرکز بیشتری بر درک گفتار در محیطهای مختلف وجود دارند. حتی در مواردی از انواع سمعک هوشمند یاد میگیرد که در چه محیطی چه تغییری در تنظیم سمعک ایجاد شود . برآیند قابلیت ها و امکانات در انواع سمعک  هوشمند , درک و تمایز بهتر گفتار و وضوح بیشتر اصوات است .

سمعک هوشمند

سمعک وایرلس:

سمعک وایرلس یا بی سیم یکی از انواع سمعک هوشمند با قابلیت اتصال بی سیم به وسایل ارتباطی و صوتی تصویری است .

قابلیت بی سیم در سمعک وایرلس برای استفاده آسانتر از لوازم صوتی و حتی افزایش درک گقتار  می باشد .

در سمعک وایرلس قطعه وایرلس به سمعک اضافه شده و رابطهایی وجود دارد که سمعک را به منابع صوتی بصورت بی سیم متصل میکند .

این تکنولوژی برای دریافت بهتر صدای افراد در پشت خط موبابل بسیار کارآمد و مفید است .

سمعک وایرلس کمک میکند بدون دخالت صدای محیط و بدون نزدیک کردن موبایل به گوش با دیگران مکالمه کرد.

سمعکها بر اساس شکل و نحوه قرار گیری در گوش به دسته های مختلفی تقسیم میشوند :

سمعک بی سیم