سمعک مناسب

سمعک مناسب کدام است

اینکه سمعک مناسب برای شما بکدام است  به نوع و میزان کم شنوایی و شیوه زندگی شما بستگی دارد . ادیولوژیست آن را با نوجه به کم شنوایی و شیوه زندگی و نیازهای شنیداری شما انتخاب می نماید. البته توجه به توانایی پرداخت و بودجه تان در انتخاب سمعک  دخیل است .

سمعک شنوایی طبیعی را به شما برنمی گرداند .بلکه شنیدن را برای شما آسانتر میکند با تمرین و استفاده مکرر از سمعک تواناییهای درکی و شنیداری شما افزایش می یابد. به مرور با استفاده سمعک , قابلیتهای شنیداری در مغز گسترش می یابد .

فاکتورهای انتخاب سمعک مناسب  :

سمعک دوگوشی

اگر کم شنوایی دوطرفه دارید , استفاده از دو سمعک بهتر است چراکه دو سمعک صداها را طبیعی تربه مغز منتقل میکند . همچنین استفاده از تقویت دوگوشی ( دو سمعک همزمان )   به شما کمک می کند گفتار را بهتر تمایز و تشخیص دهید. و جهت منبع صدا را نیز به درستی شناسایی کنید . سمعک دوگوشی در مقایسه با سمعک یک گوش , مناسب تر است.

قیمت

قیمت فاکتور مهمی برای انتخاب سمعک مناسب  می باشد. چون تواناییها و قابلیت های متفاوتی در سمعک وجود دارد که باعث افزایش قیمت سمعک میشود .درست است قیمت سمعک یکی از معیارهای انتخاب سمعک است ولی فقط توجه  به قیمت معیار انتخاب سمعک مناسبتر نیست . چراکه لزوما سمعک گرانتر , سمعک بهتر نیست .

استفاده آسان

سمعکی را  انتخاب نمایید که چه از لحاظ نیازهای شنیداری و چه از نظر  استفاده مناسب باشد .

خدمات سمعک

در این گذر , توجه به خدمات پس از فروش یکی دیگر از پارامترهای مهم انتخاب می باشد .

رضایت از سمعک

رضایت مصرف کنندگان از دیگر تجربیاتی است که باعث میشود ادیولوژیست در انتخاب سمعک شما را یاری نماید .

ویژگی فردی

مناسبترین سمعک , ارتباط مستقیمی با چگونگی و ویژگیهای شنوایی , شیوه زندگی  , و نیازهای شخصی دارد.

تجربه و مهارت ادیولوژیست در انتخاب سمعک مناسب

و صد البته تجربیات علمی و عملی ادیولوژیست بر همه اینها در تجویز مناسب ,  مقدم است.مهارت ادیولوژیست از فاکتورهای مهم در تنظیم و انتخاب سمعک است. تجربه ادیولوژیست و شناخت برندهای مختلف و رده های متنوع سمعک , تجربیات گرانبهایی برای انتخاب سمعک  است .