سمعک نامریی RIC,RIE

سمعک RIC/RIE مخفف Reciver In Canal /Reciver In Ear می باشد . این نوع سمعکها ترکیبی از سمعکهای پشت گوشی و داخل گوشی است و بهتر است بگوییم سمعک پشت گوشی ای است که میکروفن و پردازشگر و آمپلی فایر سمعک در پشت گوش و داخل یک پوسته بوده ,  رسیور ( بلندگو) آن در کانال گوش قرار میگیرد .

سمعک نامریی RIC-RIE

سمعک نامریی RIC,RIE  مخفف Reciver In Canal-Reciver In Ear می باشد .

این نوع سمعکها ترکیبی از سمعکهای پشت گوشی و داخل گوشی است . بهتر است بگوییم سمعک پشت گوشی ای است که میکروفن و پردازشگر و آمپلی فایر سمعک در پشت گوش و داخل یک پوسته قرار دارد .و رسیور ( بلندگو) آن در کانال گوش قرار میگیرد .

در سمعک نامریی RIC,RIE ارتیاط بین این دو بخش نیز از طریق یک سیم بسیار نازک میباشد که توسط یک پوشش نازک پلاستیکی بیرنگ پوشانده شده است .

در سمعک نامریی RIC,RIE بدلیل انتقال صدا از طریق سیم به رسیور و همچنین نزدیکی رسیور به پرده گوش , صدای بسیار شفاف تری نسبت به انواع دیگر سمعکها وجود دارد .

سایز سمعکها و رسیورها در سمعک نامریی RIC-RIE متفاوت بوده و بسته به میزان کم شنوایی فرد, توسط ادیولوژیست  انتخاب میشود .

طول سیم در سمعک RIC-RIE برای هر فرد با توجه به سایز لاله گوش او اندازه گیری میشود .

بدلیل وجود تنوع درسمعک نامریی RIC-RIE و رسیورهای آن , میتوان این نوع سمعکها را برای اغلب کم شنوایی ها , از حدود ملایم تا شدید , تجویز کرد .

ممکن است برای قرار گیری رسیور در مجرای گوش , از کافهای پلاستیکی آماده با سایز ها و اشکال مختلف و یا قالب مناسب نوع و میزان کم شنوایی و سایز کانال , استفاده نمود .

شکل سمعک  RIC,RIE  :

سمعک نامریی RIC-RIE

به نظر من و به زعم خیلی از کسانیکه از ین سمعکها استفاده میکنند , سمعک نامریی RIC,RIE نسبت به سمعکهای داخل گوشی , مخفی تر بوده و کمتر دیده میشود .

بیشترین خرابی در هر نوع سمعک داخل گوشی و پشت گوشی  , رسیور سمعک است که بخاطر رطوبت ناشی از تعریق و یا جرم گوش ممکن است پس از مدتی فرسوده شده و کیفیت خود را ازدست دهد و این موضوع در این سمعکها هم دور از انتظار نیست .

بطور کلی رسیور در سمعک RIC-RIE و سمعک CIC  و همه مدلهای داخل گوشی  , در مقایسه با سمعکهای پشت گوشی کلاسیک زودتر خراب میشود  .

اما یک مزیت خوب سمعک RIC/RIE در مقایسه با سمکهای داخل گوشی این است که برای تعویض رسیور نیازی به بازکزدن پوسته سمعک و خارج کردن اجزاء دیگر سمعک از آن نیست.

بلکه بدون هیگونه دستکاری در بقیه اجزا و یا پوسته سمعک , به راحتی رسیور آن بیرون جدا شده و به جای آن یک رسیور جدید گذاشته میشود . ضمن اینکه صدای ای سمعکها در مقایسه با بقیه سمعکها صاف تر است .

نحوه قرار گیری سمعک نامریی RIC,RIE در گوش :

سمعک نامریی RIC-RIE

یک مزیت خوب دیگر سمعک نامریی RIC,RIE  این است که در مواردیکه کم شنوایی در فرکانسهای زیر بوده و یا در این فرکانسها گسترش بیشتری داشته باشد ,  مناسبترین نوع سمعک است. چراکه این نوع کم شنوایی ها چالش برانگیز بوده و این نوع سمعکها مناسبترین انتخاب برای  این دسته از افراد می باشند .