قیمت سمعک ارزان

قیمت سمعک ارزان

قیمت سمعک ارزان

قیمت سمعک ارزان  بستگی به سادگی و کیفیت آن دارد .ارزانی یک معیار نسبی است. باید اول مشخص شود منظور ازارزان چیست؟  آیا بدنبال ارزانترین سمعک هستید یا یک سمعک با کیفیت ولی ارزان میخواهید؟ .

اگر سمعک با کیفیت منظورتان است که امکان ندارد ارزان باشد . چون نمیشود کیفیت را ارزان خرید . ولی اگر ارزانترین سمعک مد نظرتان است یعنی اینکه بی کیفیت ترین سمعک را میخواهید.

اما جور دیگری نیز میشود  قیمت مشخص کرد: مثلا بگوییم قیمت یک سمعک آنالوگ ارزان  که در واقع ارزانترین آن همان بی کیفیت ترین سمعک است.

ارزانرین سمعک دیجیتال در واقع ممکن است پایینترین کیفیت را در سمعکهای دیجیتال داشته باشد.ارزانترین سمعک دیجیتال ساده بهتر از ارزانترین سمعک انالوگ است.

سمعک ارزان در رده سمعکهای فول دیجیتال نیز میتواند در زمره پایینترین کیفیت در این رده از سمعکها قرار گیرد . اما از رتبه و کیفیت بهتری نسبت  به دو سمعک ارزان قبلی برخوردار است .

و در نهایت سمعک ارزان هوشمند می باشدکه در اینصورت  , بهترین رتبه و کیفیت را در بین سمعکهای ارزان دارند. در عین حال قیمت ارزان یک سمعک هوشمند ممکن است از یک سمعک ارزان فول دیجیتال بیشتر باشد .

تجویز سمعک :

از آنجاییکه سمعکها توسط ادیولوژیست تجویز , تنظیم و ارائه میشود , خدمات تخصصی یک شنوایی شناس در قیمت سمعک تاثیر گذار است . همانطور که قیمت و ارزش کار جراحان و دندان پزشکان بخاطر توانمندی شان متفاوت است , قیمت تمام شده خدمات سمعک که از طرف یک ادیولوژیست کم تجربه و یا بی تجربه تجویز و ارائه میشود , ارزان تر است .

ارتباط مستقیم کیفیت با قیمت سمعک :

نکته بسیار مهم : میشود  گفت سقف قیمت سمعک و خدمات تخصصی آن در همه نمایندگی ها یکسان و مشخص است. سطح توان و تجربه پایین یک ادیولوژیست در تجویز و ارائه سمعک , ممکن است یکی از پارامترهای قیمت ارزان سمعک باشد .

دلیل قیمت ارزان :

تذکر: فریب شعار های تبلیغاتهای اینترنتی بعضی از سایتها و افراد سودجو را که شعار ارزانترین , بهترین و جدیدترین سمعک با قیمت نامتعارف را میدهند نخورید . اینها شعاری بیش نیست . اگر هم میبینید در بعضی موارد ارزانتر میفروشند یا بخاطر کیفیت ضعیف کار تکنیکی بر روی تنظیمات سمعک است و یا بخاطر کیفیت پایین خدمات و همچنینی اصل نبودن سمعکهاست . هیچ کیفیتی را ارزان نمیشود دریافت کرد و هیچ ارزانی ای بی دلیل نیست .

کیفیت را فدای ارزانی نکنید :

بخاطر پیچیدگیهایی که سمعکهای پیشرفته امروزی دارند , ارزان خریدن سمعک هنر نیست. چون شما بابت سمعک و خدمات آن پول پرداخت میکنید , دریافت سمعک از یک مرکز با توانمندی بالای حرفه ای هنریست که ممکن است الویت مادی باعث غفلت از آن شود.