اتساع کانالهای دهلیزی در کودکان

اتساع کانالهای دهلیزی در کودکان

اتساع کانالهای دهلیزی در کودکان

اتساع کانالهای دهلیزی در کودکان : کانالهای دهلیزی( مجاری نیمدایره ) کانالهای باریک استخوانی هستند که از گوش داخلی به سمت جمجمه امتداد دارند ( شکل را ببینید ) .

این کانالها از داخل استخوان گیجگاه ( بخشی از جمجمه که در بالای گوش واقع است )  شروع میشوند .استخوان گیجگاه همچنین شامل دو ارگان حسی  متعلق به گوش داخلی میشود .یکی از آنها حلزون است که موجهی صوتی را دریافت و تبدیل به سیگنالهای الکتری کرده و از طریق عصب شنوایی به مغز هدایت می کند و دیگری پیچ و خم  وستیبول یا دهلیزی ( مجاری نیمدایره )  است که حرکت و جاذبه را دریافت میکنند .

این دو ارگان و عصب شنوایی با کمک  همدیگر شنوایی و تعادل طبیعی را برقرار میکنند . در امتدادهر کدام  از مجاری نیمدایره لوله ای پر از مایع قرار دارد که به آن مجرای آندولنف می گویند و گوش داخلی را را به یک فضای بالونی شکل بنام کیسه آندولنف متصل میکند .

اتساع کانالهای دهلیزی در کودکان enlarged vestibular aqueducts چیست؟

تحقیقات اخیر نشان داده است که اگر کانال دهلیزی به اندازه یک میلیمتر ( سر سوزن ) وسیع تر از حالت عادی شود , به آن افزایش وسعت و یا اتساع کانال دهلیزی (EVA )می گویند . وقتی کانال دهلیزی یزرگتر میشود , مجرا و کیسه آندولنف نیز بزرگتر میشوند . عملکرد مجرا وکیسه آندولنف بطور کامل شناخته شده نیست .دانشمندان معتقدند که مجرا و کیسه آندولنف به برقراری توازن میزان یونهای شمیایی موچود در داخل مایعات گوش داخلی کمک می کنند . این یونها برای شروع سیگنالهای عصبی که اطلاعات مربوط به صدا و تعادل را به مغز مخابره می کنند لازم است.

 

چه ارتباطی بین اتساع کانالهای دهلیزی در کودکان و کم شنوایی  وجود دارد ؟

برداشتهای تحقیقاتی نشان می دهد بیشتر کودکان دارای اتساع کانال دهلیزی , مقداری از شنوایی شان را ازدست می دهند.دانشمندان همچنین به نتایجی دست یافته اند که نشان می دهد ۵ الی ۱۵ درصد کودکان با کم شنوایی های حسی – عصبی(کم شنوایی های ناشی از آسیب به سلولهای حسی شنوایی داخل حلزون ) دچار اتساع کانال دهلیزی می باشند .

هرچند دانشمندان , اتساع کانال دهلیزی (EVA) را عامل کم شنوایی نمی دانند ولی تاثیر هردو عامل به یک شکل بروز میکند و EVA  میتواند سرنخی برای یافتن عامل کم شنوایی باشد .

چه ارتباطی بین اتساع کانالهای دهلیزی و سندرم پندرد وجود دارد؟

اتساع کانال دهلیزی میتواند یکی از نشانه های یکی از بیماریهای ژنتیکی بنام سندرم پندرد باشد که باعث کم شنوایی در طفل میشود . بر اساس یک تحقیق انجام شده توسط موسسه ملی آمریکا در باره ارتباط ناشنوایی با دیگر بیماریها , حد اکثر یک نفر از هر ۴ نفر دارای EVA  و کم شنوایی , سندرم پندرد داشتند . کم شنوایی وابسته به سندرم پندرد معمولا پیشروند است  و شنوایی کودک با گذشت زمان کمتر می شود . بعضی از آنها ممکن است کاملا شنوایی شان را ازدست بدهند .

در      EVA  ,علاوه بر کم شنوایی,  درصد کمی از افراد ممکن است مشکلات  تعادلی را نیز به همراه داشته باشند . هرچند در برخی از افراد مبتلا به  EVA  مغز در مرتب کردن سیستم وستیبولار( دهلیزی ) خوب عمل میکند و این افراد مشکلات تعادلی ندارند و مشکلی برای انجام فعالیتهای روزمره نخواهند داشت .

چه چیزی باعث اتساع کانال دهلیزی (EVA) میشود ؟

عوامل مختلفی باعث EVA میشوند که همه آنها شناخته شده نیستند .شناخته شده ترین عامل EVA و کم شنوایی , جهش ژنی بنام  SLC26A4 است  . دو جهش در این ژن  باعث بوجود آمدن EVA  در سندرم پندرد میشود . دانشمندان معتقدند فاکتور های محیطی و ژنتیکی ناشناخته دیگری نیز ممکن است باعث EVA شود .

اتساع کانال دهلیزی (EVA) چگونه تشخیص داده میشود ؟

متخصصین پزشکی روشهای مختلفی برای تعیین علت کم شنواییی استفاده می کنند . دو تست که اغلب برای شناسایی کم شنوایی گوش داخلی استفاده میشوند , MRI   و CT   می باشد. یکی و یا هردو تست برای ارزیابی کودک دارای کم شنوایی  حسی – عصبی پیشنهاد میشود . این کار مخصوصا زمانیکه بطور ناگهانی برای کودک کم شنوایی  رخ میدهد یک گوش بدتر از گوش دیگر است و یا متغیر  و یا اینکه به مرور زمان رو به افزایش باشد , لازم است . اگرچه اکثر   سی اسکن های بچه های با کم شنوایی , نرمال هستند اما در بیشتر موارد EVA   , سی تی ها غیر طبیعی دیده میشوند .

اتساع کانالهای دهلیزی در کودکان

آیا اتساع کانال دهلیزی(EVA) قابل درمان است و یا درمان , کمشنوایی را کاهش می دهد؟

 درمان موثری برای کاهش کم شنوایی و یا کاهش سرعت رشد آن در EVA  به اثبات نرسیده است .  اگر چه بعضی از متخصصین گوش استروئیدها برای درمان کم شنوایی های حسی – عصبی ناگهانی پیشنهاد میکنند ولی مطالعات علمی وجود ندارد که ثلبت کند این روش درمانی برای EVA  هم موثرباشد . علاوه بر آن , جراحی برای تخلیه مایع آندولنف از مجرای آندولنف و یا کیسه آندولنف و یا برداشتن مجرا و کیسه اندولنف نه نتنها در درمان آن موثر نیست بلکه مضر است . تحقیقات نشان داده است این دست جراحی ها باعث تخریب شنوایی میشود .

برای کاهش احتمال گسترش کم شنوایی  ,   افراد دارای EVA باید از ورزشهایی که ممکن است باعث ضربه و یا آسیب به سر شود بپرهیزند . باید هنگان انجام فعالیهای ورزش مانند اسکی و یا دوچرخه سواری و یا اسکیت که ممکن اسن به سرشان آسیب وارد شود , از کلاه ایمنیاستفاده نمایند . تغییر فشار و ایجاد فشار منفی به گوش میتواند سبب کم شنوایی در این افراد شود .