سمعک نامریی RIC,RIE

سمعک RIC/RIE مخفف Reciver In Canal /Reciver In Ear می باشد . این نوع سمعکها ترکیبی از سمعکهای پشت گوشی و داخل گوشی است و بهتر است بگوییم سمعک پشت گوشی ای است که میکروفن و پردازشگر و آمپلی فایر سمعک در پشت گوش و داخل یک پوسته بوده ,  رسیور ( بلندگو) آن در کانال گوش قرار میگیرد .

بیشتر بخوانید

سمعک IIC تیتانیوم

سمعک IIC تیتانیوم کوچکترین سمعک داخل گوشی فوناک است که از تیتانیوم مجاز در مصرف پزشکی ساخته شده , فوق

بیشتر بخوانید