چرا باید از سمعک استفاده کرد؟

چرا باید از سمعک استفاده کرد؟

عوامل کم شنوایی مختلف هستند . یکی از این کم شنوایی ها پیرگوشی است که ممکن است از حدود ۳۵ سالگی شروع شده و باعث کاهش حساسیت شنوایی شود . در واقع در این نوع کم شنوایی ابتدا فرکانسهای زیر تحت تاثیر قرار گرفته و رفته رفته , در سنین بالاتر به سمت فرکانسهای میانه و بم پیش می رود . در این نوع کم شنوایی از حساسیت سلولهای حساسه شنوایی در گوش داخلی و یا از تعداد آن کاسته می شود .

هریک از این سلولها در گوش,  مسئول دریافت ویژگی فرکانسی خاص می باشند .  با آسیب و کاهش حساسیت این سلولها , بخشی از صداها به درستی دریافت نمی شود و در نتیجه در اثر انتقال ناقص  داده های صوتی که در این سلولها تبدیل به پالسهای الکتریکی شده و بصورت کد بندی شده توسط عصب شنوایی به طرف قشر مغز می رود , تمامی ویژگیهای صوتی و گفتاری موجود در محیط , به مغز منتقل نشده و کدهای رسیده به مغز کامل نخواهد بود و باعث میشود بخشی از گفتار و یا صدا یا به درستی و یا اصلا شنیده نشود .

آنچه را که ما میشنویم آنهایی هستند که توسط عصب شنوایی پس از دریافت توسط گوش داخلی , به مغز می رسد و در آنجا پس از تجزیه و تحلیل شنیده و متمایز میشود . برای همین است که غالبا افراد دارای کم شنوایی حسی عصبی میگویند ما صدا را میشنویم ولی گفتار را تمایز نمی دهیم و خوب درک نمیکنیم  .

همچنین کم شنوایی های حسی عصبی در اثر افزایش سن و یا تماس با تروماهای صوتی و کار در محیطهای پر سروصدا و یا در اثر بعضی از داروها و همچنین استفاده از هدفون و گوش دادن موسیقی با صدای بلند و غیره , گسترش یافته و تعدادبیشتری از سلوهای مویی شنوایی دچار کاهش حساست شده و یا منهدم میشوند .

پیشگیری از گسترش کم شنوایی :

برای جلوگیری از گسترش کم شنوایی و یا کاهش سرعت پیشرفت کم شنوایی , باید سلولهای مویی شنوایی در گوش داخلی به آستانه تحریک برسند . همانطور که یک گیاه برای شادابی و زنده ماندن نیاز به نور و آب و غذا دارد , سلولهای شنوایی هم برای زنده موندن نیاز تحریک درست و کافی صوتی دارند . این امر در زمانیکه این سلولها دچار نقص شده اند , به صورت عادی امکان پذیر نمی باشد بلکه باید از وسایل تقویت شنوایی و توانبخشی استفاده کرد . سمعک در این مورد در حکم غذا و نور و آب برای این سلولهاست . در این میان هرچه تعداد سلولهای مرده کمتر باشد سمعک موثرتر بوده و باعث درک بیشت ر گفتار میشود . بنابراین در مراحل اولیه ی تشخیص کم شنوایی , باید از سمعک مناسب استفاده نمود تا از آسیب بیشتر این سلولها و در نتیجه کاهش تمایز گفتار بیشتر , جلوگیری کرد .

با استفاده به موقع از سمعک در آینده بهتر بشنوید :

هرچند امروزه با پشرفت تکنولوژی , سمعکها بسیار کوچک و حتی در برخی موارد نامریی شده اند ولی متاسفانه در جامعه ما نگاه افراد به سمعک بعنوان یک وصله ناجور و نچسب و یک نقص تلقی میشود . این طرز نگاه باعث میشود که افراد دچار کم شنوایی , در زمان مناسب , تن به استفاده از سمعک ندهند و همین امر موجب میشود میزان کم شنوایی گسترش یافته و تعداد بیشتری از گیرنده های شنوایی از بین بروند که حتی با استفاده از سمعک هم متاسفانه قابل برگشت و جبران پذیر نخواهد بود .

به تعویق انداختن استفاده از سمعک به سن پیری ,  یک اشتباه فاحش است که خواسته و یا ناخواسته توسط برخی مددجویان اتفاق می افتد و ما مدام در کلینیکهای شنوایی شناسی شاهد آن هستیم و این درحالیست که استفاده از سمعک مناسب برای این افراد اجتناب ناپذیر بوده و ای کاش زودتر اقدام میکردند .جالب اینجاست این افراد فکر میکنند شنوایی یک امر ساده ای است که هروقت خواستند میتوانند از سمعک استفاده کنند و سمعک با تقویت صدا مشکل آنها را حل خواهد کرد , غافل از اینکه سیستم شنوایی بسیار پیچیده بوده و نقص در بخشهای مختلف این سیستم در درازمدت , کارایی سلولهای مویی شنوایی و امکان توانبخشی آن را  کاهش می دهد .  این امر یعنی کاهش گیرنده سالم و توانا ,  و وقتی که گیرنده سالم وجود نداشته باشد و یا ضعف داشته باشد و یا فقط بخشی از گیرنده ها شنوایی مربوط به برخی  از فرکانسها وجود داشته باشد , صرفا افزایش بلندی صدا توسط سمعک , چاره ساز نخواهد بود و گفتار به درستی قابل درک و تمایز نخواهد بود .

یک مثال ساده  برای اینکه چرا باید از سمعک استفاده کرد؟:

بعنوان مثال اگر همه گیرنده های مربوط به دریافت واژه ” سیب ” در گوش داخلی , سالم و فعال نباشند , این کلمه که از دهان گوینده خارج میشود پس از دریافت و تقویت بلندی آن توسط سمعک  , به گوش هدایت میشود و اگر بخشی از سلولهای مویی شنوایی در گوش داخلی که مسئول دریافت آوای ” س ” از واژه” سیب ” می باشد , از بین رفته و یا تضعیف شده باشد , از کلمه سیب فقط ” یب” توسط عصب شنوایی به مغز مخابره میشود و پیامی برای ” س ” به مغز مخابره نمیشود و فرد کم شنوا واژه ” سیب” را ” یب” میشنود .

بنابراین مهم است که تا ویژگیهای فرکانسی بیشتری از شنوایی ما آسیب ندیده , در صورت صلاحدید شنوایی شناس و یا پزشک متخصص , از سمعک مناسب استفاده شود , حتی اگر فرد کم شنوا  سن زیادی نداشته باشد .

نتیجه :

چرا باید از سمعک استفاده کرد؟ استفاده از سمعک در زمان و موقعیت مناسب برای افراد کم شنوا فقط یک تقویت کننده نیست بلکه یک نوع درمان است که ضمن تقویت شنوایی و بهبود درک گفتار , باعث جلوگیری از کاهش سرعت روند تخریب سلولهای شنوایی و افزایش  درک گفتار در گوش داخلی و مغز شده و باعث بهبود و افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی بیشتر مصرف کننده از سمعک میشود .