گوش و شنوایی

سرگیجه چیست؟

سرگیجه چیست؟ Dizziness یا سرگیجه  کلمه ایست که اغلب برای تشریح دو حس متفاوت بیان میشود. مهم است وقتی میگویید احساس...